HomeOverzichtCertificering

Ontwerp uw eigen poort. Klik hier

Particulieren - Certificering

Op 17 juni 2009 heeft DJS Hekwerken & Toegangstechniek als eerste hekwerkbedrijf in Nederland het branche keurmerk ontvangen. 

Hekmerk is een initiatief van de NHI (Nederlandse Hekwerk Industrie) en bedacht om duidelijk zichtbaar te maken welke producten en bedrijven voldoen aan de Europese wetten, regels en veiligheidsnormen op het gebied van hekwerk en poorten.  

De introductie vond plaats in het gebouw van de Koninklijke Metaalunie. Voor de presentatie van het nieuwe keurmerk waren verschillende aansprekende gastsprekers uitgenodigd waaronder prof.ir. Nico Hendriks van de TU Eindhoven, Johan de Jong (directeur DJS Hekwerken & Toegangstechniek) en Michael van Straalen (voorzitter van de Koninklijke Metaalunie).

Het keurmerk staat garant voor specialistische vakkennis, hoogwaardige kwaliteit en professionele dienstverlening. Hekwerkbedrijven moeten een strenge certificatieprocedure doorlopen om voor het keurmerk in aanmerking te komen. Bovendien worden Hekmerk bedrijven jaarlijks geïnspecteerd door een onafhankelijk instituut. Zeker wanneer sprake is van beweegbare delen, is het van levensbelang dat aan alle geldende veiligheidseisen wordt voldaan. Niet alleen met het oog op persoonlijk letsel, maar ook vanuit juridisch perspectief. Verzekeraars kunnen naar het keurmerk vragen bij het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering. En het ontbreken van het keurmerk kan zelfs een grond zijn om niet tot uitkering over te gaan.

Voor meer informatie kijk op www.hekmerk.nl